Användningen av cookies

Användningen av cookies

I den här beskrivningen av cookies berättar vi hur vi använder cookies, webb-beacons och motsvarande tekniker (som tillsammans kallas för “cookies”) på vår webbplats och hur användaren kan administrera och övervaka användningen av cookies på sin dator eller enhet. För att vår webbplats ska fungera så bra som möjligt lagrar den då och då små datafiler på din enhet. Dessa kallas för cookies. Detta är ett allmänt tillvägagångssätt på de flesta stora webbplatser. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.


Om cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker webbplatsen. Vid varje därpå följande besök skickas de tillbaka till vår webbplats eller till en annan webbplats som känner igen cookies. Med hjälp av cookies kan vi bland annat identifiera din enhet när du återvänder till sidan, komma ihåg vad du är intresserad av och dina val samt ge dig en bättre användarupplevelse. Cookies lagrar information om användningen av din enhet och hur du använder den, bland annat dina användarkoder. information som har lagrats på detta sätt ges endast en gång och inte alltid separat varje gång du besöker webbplatsen eller bläddrar mellan sidorna. Användaren kan inte identifieras enbart med hjälp av cookies, om inte den som besöker webbplatsen uttryckligen själv ger sina uppgifter, till exempel genom att skriva sitt eget namn, sin e-postadress, hemadress eller adress till arbetsplatsen eller sitt telefonnummer. Webbplatsen kan till exempel inte hitta användarens e-postadress om den inte har angetts där. Webbplatsen får inte heller tillgång till annan information på användarens dator. Du hittar mer information om användningen av cookies på www.aboutcookies.org.


Cookies vår webbplats använder

På vår webbplats använder vi olika slags cookies. Cookies kan segmenteras enligt giltighetstid och användningsändamål. Vad gäller giltighetstid använder vi både tillfälliga och permanenta cookies. Tillfälliga sessionscookies lagras tills du stänger din webbläsare. Vi använder även permanenta cookies som lagras längre enligt en på förhand överenskommen tid. Vi använder cookies för följande ändamål:

Nödvändiga cookies
Den tekniska funktionen på och användningen av vår webbplats kräver vissa cookies. Dessa cookies samlar inte sådan information om användaren som skulle kunna användas inom marknadsföring eller för att komma ihåg vilka webbplatser användaren har valt.

Cookies som mäter prestanda
De av våra cookies som mäter prestanda samlar in information om hur användarna använder vår webbplats (t.ex. de sidor som används mest, eventuella felmeddelanden). Dessa cookies känner inte igen dig som person. All information samlas in och sammanställs anonymt. Vi tar hänsyn till användarnas integritet och vi har förbundit oss till att sköta om en vederbörlig, säker och konfidentiell behandling av personuppgifter.


Att spärra cookies

De flesta webbläsare godkänner cookies, men du kan vanligtvis ändra webbläsarens inställningar och spärra en lagring av nya cookies, radera befintliga cookies eller be om ett meddelande innan nya cookies lagras. Om du vill att din webbläsare ska spärra användningen av cookies ska du editera inställningarna för din webbläsare enligt tillverkarens instruktioner (vanligtvis i menyn Hjälp, Verktyg, Inställningar eller Editera). Du hittar mer detaljerade instruktioner på adressen www.aboutcookies.org

Om du spärrar en lagring av cookies eller tar dem ur bruk fungerar nödvändigtvis inte alla funktioner på vår webbplats. Om du tar bort en cookie eller en cookieklass raderar inte cookien från din webbläsare, utan du måste göra detta själv via webbläsaren.