SF-Caravan Camping

Högklassig – Rekommenderad – Säker

SF-Caravan Camping

Alla SF-Caravan campingar på webbplatsen Clubcampings.fi har beviljats en Vagnsmiley. Det är ett kvalitetssystem som har utarbetats och administreras av SF-Caravan. Syftet är att i samarbete förbättra de finska campingarnas nivå, säkerhet, skötsel och förvaltning.

SF-Caravan campingar som har beviljats Vagnssmileyn:

Allt är ok!


Vankkurihymiö

Vagnssmileyn anger att campingen tillhandahåller välskötta bastjänster. Märkningen anger även att man på campingen:

  • följer säkerhetsinstruktionerna
  • underhåller byggnaderna och den tekniska utrustningen på ett vederbörligt sätt
  • har en första hjälpen utrustning
  • kontinuerligt uppdaterar skyltar och anslagstavlan
  • har ett system för kundrespons på campingen